Banner - CTA V2

ДОГОВІР №_______
про передачу квартири у власність громадян

Місто                                                                «___»___________________ 2011р.

Приватне підприємство "Тальне", назване у подальшому «Підприємство» в особі Генерального директора Іванов Івана Івановича який діє на підставі Статуту, і гр. Сергеєнка Сергія Сергійовича названий у подальшому «Придбавач», уклали цей договір про таке:
1. Підприємство передало у власність, а Придбавач придбав квартиру, яка складається з трьох кімнат загальною площею _________, у тому числі житловою за адресою_____________. Кількість членів сім'ї – ___________.
2. Підприємство передає у власність Придбавачеві квартиру, яка вказана у п. 1 цього договору, безоплатно.
3. Фактична вартість квартири встановлена оцінкою комісії в сумі _____ (Акт оціночної комісії від _______________________).
4. Придбавач набуває права власності (володіння, користування, розпорядження) на квартиру з часу реєстрації договору в Бюро технічної інвентаризації.
5. У разі смерті Придбавача всі права й обов'язки за цим договором переходять до його спадкоємців на загальних підставах.
6. Користування квартирою здійснюється Придбавачем відповідно до Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 № 572.
7. Придбавач здійснює за свій рахунок експлуатацію і ремонт квартири із додержанням єдиних правил і норм на умовах, визначених для будинків державного і громадського житлового фонду, а також бере участь відповідно до займаної площі у витратах, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом, у тому числі капітальним, усього будинку.
8. Витрати, пов'язані з оформленням договору, здійснюються за рахунок Придбавача.
9. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких знаходиться в Бюро технічної інвентаризації, другий видається Придбавачєві, третій — Підприємству.
10. До договору додається Паспорт квартири.

Адреси сторін:
Підприємство                           Придбавач:

 адреса, паспорт ,виданий  
Підприємство Придбавач
(назва, підпис сторони) (дані, підпис)
З правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкової території ознайомлений і зобов'язуюсь їх додержуватися.
Підпис Придбавача
Договір зареєстровано в Бюро технічної інвентаризації і записано у реєстраційну книгу під №___.


Підпис

Banner - CTA V1

Back to top