Banner-V2

АВТОБІОГРАФІЯ


Я, Іващенко Катерина Андріївна, народилася 9 травня 1985 року в селі Лебедівка Вишгородського району Київської області. Українка, громадянка України.


З вересня 1992 року до липня 2003 року навчалась у Лебедівській середній школі, де одержала атестат про середню освіту.


У липні 2003 року вступила до Науково-навчального інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського національного університету внутрішніх справ на факультет підготовки кадрів кримінальної міліції. Зараз навчаюсь на З курсі, проживаю в гуртожитку на території інституту.


Батько, Іващенко Андрій Максимович, 1960 року народження, проживає в м. Вишгороді, працює директором Вишгородської середньої школи № 2.


Мати, Іващенко (Ткачук) Вікторія Анатоліївна, 1965 року народження, проживає в м. Вишгороді, працює вчителем української мови та літератури Вишгородської середньої школи № 5.


Брат, Іващенко Сергій Андрійович, 1990 року народження, учень Вишгородської середньої школи № 5.


Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалися.


Паспортні дані: серія МА№ 69334, виданий ВВС м. Вишгорода 16.10.2001.


Домашня адреса: вул. Київська, 24, кв. 216, м. Вишгород, 52002.


 


26.10.2006.    (підпис)


 


Примітка до зразку автобіографії:


Автобіографія – документ, у якому особа описує своє життя та діяльність власноручно у хронологічній послідовності з посиланням на склад сім'ї. Основна вимога до такого документа – досягти вичерпності потрібних відомостей і лаконізму викладу.


Кожне нове повідомлення починається з абзацу. Усі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи і таким чином, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадську діяльність автора.


У прикладі автобіографії наводяться такі відомості:


– назва виду документа (Автобіографія);


– прізвище, ім'я по батькові автора (теперішні та колишні, якщо були зміни) у називному відмінку;


– число, місяць, рік та місце народження;


– відомості про навчання;


– відомості про трудову діяльність;


– участь у громадському житті;


– коротка біографія батьків (прізвище, ім'я по батькові теперішні та колишні (якщо були зміни), дата народження (смерті, якщо померли), де й ким працюють; якщо не працюють, то зазначити причину;


– сімейний стан та склад сім'ї;


– судимість, перебування під слідством близьких та рідних;


– паспортні дані, домашня адреса і номер телефону;


– дата складання (ліворуч), підпис (праворуч).


Для оформлення автобіографії часто необхідний спеціальний бланк. Автобіографія зберігається в особовій справі.


Banner V1

Back to top