Banner - CTA V2

Заступникові начальника

 

ГУ МВС України у обл.

 

полковнику міліції

 

01.09.2006 № 23-12/214    Баранову Р.О.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

 

Доповідаю, що станом на 01.09.2006 на території    області склалась негативна обстановка щодо розкриття злочинів проти особи.

 

Порівняно з аналогічним періодом 2005 року розкриття даного виду злочинів зменшилася з... до.., зокрема умисних вбивств — з... до.... Зменшення розкриття умисних вбивств становить ______%.

 

 

 

Начальник
підполковник міліції    (підпис)    Д.Л.Щербина

 

 

 

Примітка до Доповідної записки:

 

Доповідна записка - це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, певні події, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора, про виконання окремих завдань, службових доручень тощо.

 

Доповідна записка може бути складена як із власної ініціативи, так і за вказівкою керівництва. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретного рішення. Тому текст доповідної записки чітко поділяється на дві частини:

 

– перша – констатуюча, де наводяться факти або описується ситуація,

 

– друга – викладення пропозицій чи прохань.

 

У роботі правоохоронних органів доповідною запискою є рапорт, яким інформують керівника про хід роботи.

 

Доповідні записки поділяють на внутрішні та зовнішні.

 

Внутрішні доповідні записки подаються керівникові структурного підрозділу чи установи оформлені на чистому аркуші паперу від руки, зовнішні - виходять за межі структури й оформляються на загальних чи спеціальних бланках формату А4 з кутовим чи поздовжнім розташуванням постійних реквізитів.

 

Внутрішню доповідну записку підписує автор, зовнішню – керівник установи.

 

Реквізити зовнішньої доповідної записки: посада, звання, прізвище та ініціали керівника, якому подається доповідна записка, назва документа (доповідна записка), текст, посада, звання, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис, дата складання.

Адвокат по кредитам Киев!

Banner - CTA V1

Back to top