Banner - CTA V2

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

 

засідання кафедри юридичного документознавства

 

(повна назва закладу)

 

 

 

15.10.2020                                                           м.Київ

 

 

 

ПРИСУТНІ: начальник кафедри доцент ТарасенкоТ.Т., професор Чиж О.О., старші викладачі: Коломієць Т.К., Савчук М.Т., Вітренко Н.Л., Сокіл Т.М., Рожнова К.М., Шевчук М.М.

 

СЛУХАЛИ: Коломієць Т.К. про рекомендацію навчального посібника «Риторика» до друку.

 

ВИСТУПИЛИ: КириченкоО.О., Шевчук М.М., Вітренко Н.Л., які зазначили, що за браком підручників «Риторика» в роботі правоохоронних органів такий посібник є оригінальним за своєю структурою щодо кожного розділу, де розкривається проблематика курсу і значний інтерес представляє блок методичних матеріалів, необхідних для опрацювання як курсантами, так і слухачами.

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати підручник «Риторика» до друку і видати тиражем, необхідним у навчальному процесі.

 

Начальник кафедри    (підпис)    Т.Т.Тарасенко

 

Секретар            (підпис)    М.М.Шевчу

 

Примітка до Витягу з протоколу:

 

Витяг з протоколу – це частина протоколу, оформлена належним чином на загальному, спеціальному або чистому аркуші паперу. Реквізити:

 

– назва виду документа (ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ),

 

– дата (переноситься з оригіналу протоколу),

 

– місце складання чи видання ( з оригіналу),

 

– заголовок до тексту ( з оригіналу),

 

– текст (із вступної частини беруть пункти «Голова», «Секретар», «Присутні, » потрібний номер питання порядку денного, з основної – цитують пункти, що стосуються потрібного питання порядку денного,

 

– підпис (переноситься реквізит з оригіналу, але голова і секретар не підписуються),

 

– позначка про завірення копії (оформляється без слова «копія» у правому верхньому кутку аркуша).

 

Banner - CTA V1

Back to top