ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

 

засідання кафедри юридичного документознавства

 

(повна назва закладу)

 

15.10.2020                                                           м.Київ

 

ПРИСУТНІ: начальник кафедри доцент ТарасенкоТ.Т., професор Чиж О.О., старші викладачі: Коломієць Т.К., Савчук М.Т., Вітренко Н.Л., Сокіл Т.М., Рожнова К.М., Шевчук М.М.

СЛУХАЛИ: Коломієць Т.К. про рекомендацію навчального посібника «Риторика» до друку.

ВИСТУПИЛИ: КириченкоО.О., Шевчук М.М., Вітренко Н.Л., які зазначили, що за браком підручників «Риторика» в роботі правоохоронних органів такий посібник є оригінальним за своєю структурою щодо кожного розділу, де розкривається проблематика курсу і значний інтерес представляє блок методичних матеріалів, необхідних для опрацювання як курсантами, так і слухачами.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати підручник «Риторика» до друку і видати тиражем, необхідним у навчальному процесі.

Начальник кафедри    (підпис)    Т.Т.Тарасенко 

Секретар            (підпис)    М.М.Шевчу

 З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Витягу з протоколу:

 

Витяг з протоколу – це частина протоколу, оформлена належним чином на загальному, спеціальному або чистому аркуші паперу. Реквізити:

– назва виду документа (ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ),

– дата (переноситься з оригіналу протоколу),

– місце складання чи видання ( з оригіналу),

– заголовок до тексту ( з оригіналу),

– текст (із вступної частини беруть пункти «Голова», «Секретар», «Присутні, » потрібний номер питання порядку денного, з основної – цитують пункти, що стосуються потрібного питання порядку денного,

– підпис (переноситься реквізит з оригіналу, але голова і секретар не підписуються),

– позначка про завірення копії (оформляється без слова «копія» у правому верхньому кутку аркуша).

 

Витяг з протоколу - це документ, який містить у себе певну інформацію з протоколу засідання організації, установи або компанії. Витяг може містити окремі пункти протоколу, які мають особливу важливість або актуальність.

Оформлення витягу з протоколу включає такі етапи:

Заголовок. Витяг повинен мати заголовок, який чітко вказує на його зміст, наприклад "Витяг з протоколу засідання правління ТОВ "Компанія" від 01.02.2023 р."

Номер та дата протоколу. Витяг повинен містити номер та дату протоколу, з якого взята інформація.

Текст витягу. Витяг має містити текст пункту (або пунктів) протоколу, з якого була взята інформація. Перед текстом витягу може бути вказано номер пункту в протоколі.

Підпис та дата. Витяг повинен бути підписаний керівником організації, установи або компанії, в якій було проведено засідання. Підпис повинен бути засвідчений печаткою організації та містити дату підписання.

Номер сторінки. Витяг має бути пронумерований, якщо він займає більше однієї сторінки.

Форматування та стиль. Витяг повинен мати чітку структуру та форматування, таке як використання великих літер для заголовка, жирного шрифту для виділення важливих фраз, використання переносів слів та абзаців.

Інші вимоги. Витяг повинен дотримуватись всіх вимог, що стосуються документів відповідно до внутрішньої документації організації.

 

Banner - CTA V1

Back to top