Banner - CTA V2

Герб України


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


10.10.2006                                       м. Харків                                             №25


 


Про порядок прийому та обробки


кореспонденції в академії


У зв'язку з необхідністю впорядкування діловодства в ....(назва органу), з метою забезпечення належних умов для своєчасної і якісної підготовки документації на відправку та для звіту керівництву


ВИМАГАЮ:


1. Відділу документаційного забезпечення (Можарська Р.П.) прийом та облік вхідної, вихідної кореспонденції, документів внутрішнього обігу, реєстрацію наказів і розпоряджень здійснювати згідно із ...


2. Розпорядження довести до відома зацікавлених осіб.


3. Контроль за виконанням розпорядження здійснювати постійно (...).

Ректор               (підпис)               О.М. Рябошапка


Примітка до Розпорядження:


Розпорядження – правовий акт управління державного органу, що видається одноособово керівником, головним чином колегіального органу державного управління з метою вирішення оперативних питань. Як правило, розпорядження має обмежений термін дії, стосується вузького кола організації, посадових осіб і громадян, кому адресоване.


Розпорядження становлять підзаконні акти, що поділяються на дві групи:


а) розпорядження загального характеру – тривалої дії;


б) розпорядження часткового (окремого) характеру – стосуються конкретного вузького питання.


Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, виконкоми Рад народних депутатів, а також керівники підприємств, організацій, установ та їхні заступники для вирішення оперативних завдань.


Реквізити: Герб України; назва органу управління, що видає розпорядження; назва виду документа; заголовок; дата, місце видання, номер документа; текст; підпис відповідальної особи; виконавець.


Текст розпорядження оформляють так само, як і текст наказу з основної діяльності або вказівки.

Banner - CTA V1

Back to top