Banner - CTA V2

До Черкаського районного суду

Черкаської області

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 

Заявник:

Іваненко Іван Іванович,

19604, с. Червона Слобода,

вул. Л. Українки, 1, Черкаський район, Черкаська область

 

Суб'єкт оскарження:

Відділ державної виконавчої служби

Черкаського районного управління юстиції

18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 4, Тел. (0472) 55-26-74,

 

СКАРГА

на дії державного виконавця

У Відділі державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції (далі за текстом – Відповідач) знаходиться на виконанні виконавчий документ № 2-1224 від 22.12.2008 року про стягнення боргу з Демьяненка Олександра Олександровича на користь Відкритого акціонерного товариства "ВТБ Банк" в розміні 455 тис. 645,09 грн. 10 серпня 2009 року для представлення моїх інтересів у виконавчому провадженні мій представник Гартингер Сергій Михайлович ознайомився із матеріалами виконавчого провадження. Під час ознайомлення із матеріалами ним було виявлено, що виконавче провадження відкрите, моє майно знаходиться на примусовій реалізації. Хоча до цього часу ніяких документів до мене не надходило, про вчинення будь-яких виконавчих дій мене не було повідомлено.

В процесі виконавчого провадження було здійснено оцінку мого майна, що знаходиться за адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Червона Слобода, Черкаського району (домоволодіння та земельної оцінки). Про результати оцінки було складено відповідні звіти. Вважаю, що така оцінка є необ'єктивною, незаконною та підлягає скасуванню з наступних підстав.

По-перше. Для оцінки майна було взято порівняльний підхід. Для порівняння виділено 5 аналогічних домоволодінь, що знаходяться за адресою с. Червона Слобода. Інформація про вказані домоволодіння була взята із газети "От і До". Вважаю, що вибір вказаних об'єктів був невдалим і не об'єктивно відтворював ситуацію на ринку нерухомості Черкаського району. В № 15 від 15 травня 2009 року газети "От і До" були будинковолодіння із ціною пропозиції значно вищою, ніж ціни обраних об'єктів. Більше того суб'єктом оцінки було взято як джерело інформації лише одне видання. Будь-які інші джерела не були враховані взагалі.

По-друге. Відповідно до п. 15 Національного Стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" методи проведення оцінки, що застосовуються під час визначення ринкової вартості об'єкта оцінки у разі використання порівняльного підходу, повинні ґрунтуватися на результатах аналізу цін продажу (пропонування) на подібне майно. У даному випадку не було обрано жодного об'єкта, який був фактично проданий. Порівнювалися тільки пропозиції. У висновку не наведено жодного аргументу чи підстави такого однобічного підходу.

По-третє. Враховуючи нестабільну ситуацію на ринку нерухомості, значні коливання цін на нерухомість в Черкаському районі, а також значні коливання іноземної валюти по відношенні до гривні взагалі вважаю, що оцінка станом на 26 травня 2009 року не може об'єктивно відтворювати вартість домоволодіння через три місяці.

Абсолютно ідентичні порушення можна виявити й під час дослідження земельної ділянки.

По-перше. Для оцінки майна було взято метод зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Для порівняння виділено 5 запропонованих до продажу земельних ділянок, що знаходяться за адресою с. Червона Слобода. Не має жодної інформації про джерело відомостей про вартість  земельних ділянок. Вказані номери телефонів та незрозумілі відомості про особу, яка продає землю. Для порівняння були взяті об'єкти, які явно занижують середні ціни в регіоні. В № 15 від 15 травня 2009 року газети "От і До" були земельні ділянки із ціною пропозиції значно вищою, ніж ціни обраних об'єктів. В інших виданнях (наприклад газета "Авізо" – та ж сама ситуація).

По-друге. Відповідно до п. 15 Національного Стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" методи проведення оцінки, що застосовуються під час визначення ринкової вартості об'єкта оцінки у разі використання порівняльного підходу, повинні ґрунтуватися на результатах аналізу цін продажу (пропонування) на подібне майно. У даному випадку не було обрано жодного об'єкта, який був фактично проданий. Порівнювалися тільки пропозиції. У висновку не наведено жодного аргументу чи підстави такого однобічного підходу. Така ж позиція викладена в Методиці експертної грошової оцінки земельних ділянок", затвердженої КМУ від 11.10.2002 р. №1531.

По-третє. Враховуючи нестабільну ситуацію на ринку нерухомості, значні коливання цін на нерухомість в Черкаському районі, а також значні коливання іноземної валюти по відношенню до гривні взагалі вважаю, що оцінка станом на 26 травня 2009 року не може об'єктивно відтворювати вартість земельної ділянки через три місяці.

Такі невідповідності призвели до необ'єктивної та однобічної оцінки, що в свою чергу призводить до порушення моїх майнових прав та інтересів.

Відповідно до статті 111 Закону України "Про виконавче провадження" сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом.

У зв'язку із вищенаведеними обставинами та на підставі статті 111  Закону України "Про виконавче провадження" моїм представником було подано клопотання про призначення повторної експертної оцінки із залученням Інституту судових експертиз. В клопотанні було безпідставно відмовлено. Єдиним аргументом відмови було закінчення строку оскарження оцінки майна, хоча про здійснення такої оцінки мені не було нічого відомо. В листі від 14 серпня 2009 року вказано, що на адресу Позивача було направлено "заказного листа", про що свідчать Повідомлення про вручення листа 02.07.2009 року. Проте ніяких листів я не отримував. В Повідомленні про вручення листа на місці, де мав стояти підпис особи, яка їх отримувала вказано моє прізвище без підпису, що в свою чергу не може бути підтвердженням про отримання мною особисто будь-якої кореспонденції.

Оскільки я дізнався про порушення моїх прав тільки 10 серпня 2009 року, а для відновлення мого права Відповідачем не було прийнято ніяких дій (у задоволенні клопотання про призначення повторної оцінки відмовлено), а також у зв'язку із тим, що дії державного виконавця я оскаржував до адміністративного суду (у відкритті провадження було відмовлено) вважаю що є достатні підстави для поновлення строку оскарження оцінки майна.

У зв'язку із вище викладеним та у відповідності до статей 6, 99, 100, 102, 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про виконавче провадження", -

ПРОШУ:

1. Прийняти адміністративний позов до розгляду;

2. Поновити строк оскарження оцінки майна;

3. Визнати протиправною оцінку майна (звіт №05/26-1/1 про експертну оцінку земельної ділянки та домоволодіння за адресою с. Червона Слобода, вул. Лесі Українки, 1, Черкаського району) та скасувати її;

4. Зобов'язати Відповідача призначити повторну експертизу із залученням Інституту судових експертиз.

Додатки:

1. Копія звіту грошової оцінки земельної ділянки;

2. Копія звіту грошової оцінки домоволодіння;

3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду;

4. Копія листа ДВС від 14 серпня 2009 року;

5. Копія поштового повідомлення;

6. Копія рішення суду;

7. Копія клопотання про проведення повторної оцінки домоволодіння;

8. Копія клопотання про проведення повторної оцінки земельної ділянки;

 

"___"____________ 2009 року

 

І.І. Іваненко

Примітка до скарги на дії державного виконавця:

1. Основна мета даної скарги – по можливості затягнути процес виконання примусового стягнення заставного майна. Всі процесуальні можливості судового процесу було використано. Залишилися можливості оскарження дій державного виконавця. Клієнтом так і ставилося питання – затягнути процес до того як він знайде кошти для викупу майна.

Banner - CTA V1

Back to top