Banner - CTA V2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Мінського

РУ ГУМВС України в м. Києві

полковник міліції

Р.Г.Панченко

25.06.2006

ЗВІТ

про стажування курсанта 4-го курсу ННІПККМ

рядового міліції ЛЕСЬ Л.О.

Стажування проходило з 1 лютого до 25 травня 2006 р. у слідчому відділі Мінського РУ ГУ МВС України в м. Києві. За цей час мною виконано таку роботу. Ознайомилась зі структурою районного управління та слідчого відділу безпосередньо. Вивчила функціональні обов'язки працівників слідчого відділу, порядок і форми взаємодії слідчого з органом дізнання (виконання органом дізнання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого, сприяння органом дізнання у проведенні слідчих дій слідчим, використання слідчим інформації, отриманої в результаті оперативно-розшукової діяльності тощо) згідно з наказом МВС України від 25.11.1992 № 745 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури й організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України».

Опрацювала і вивчила стан виконання наказу МВС України від 14.04.2004 № 400 з питань прийому, реєстрації, розгляду та вирішення в органах та підрозділах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і правопорушення.

Ознайомилась із процесуальним становищем підозрюваного відповідно до ст. 43-1 КПК України, обвинуваченого — відповідно до ст. 43 КПК України, захисника — відповідно до ст. 48 КПК України, потерпілого — згідно зі ст. 49 КПК України, свідка тощо.

Під час стажування траплялися випадки застосування законодавства про обставини, які виключають можливість участі в судочинстві його учасників (статті 60-63 КПК України), а саме самостійно заявляла відвід від захисника у справі про крадіжку і знищення приватного майна громадян, де до кримінальної відповідальності притягувались дві особи й адвокат підлягав відводу, оскільки надавав юридичну допомогу одному із громадян, інтереси якого суперечили інтересам іншого громадянина, який звернувся з проханням про ведення справи.

Брала участь у роботі і самостійно складала такі кримінально-процесуальні документи, як: постанову про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження, постанову про призначення криміналістичної експертизи, постанову про визнання особи потерпілою, цивільним позивачем, законним представником, постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, постанову про зупинення кримінальної справи тощо.

затримання підозрюваного, безпосередньо проводила такі слідчі і процесуальні дії: викликала повісткою обвинувачених, потерпілих, свідків і пред'являла обвинувачення, проводила допит вищевказаних учасників кримінального процесу, очну ставку між обвинуваченим і потерпілим, пред'явлення предметів для впізнання тощо.

Виконувала вимоги статей 217-218 КПК України (ознайомлення потерпілого з матеріалами кримінальної справи, оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи), виносила подання про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів.

За період стажування під керівництвом наставника особисто прийняла до свого провадження і розслідування п'ять кримінальних справ, які порушила за ознаками таких статей, які в порядку ст. 225 КПК України направлені до суду.

За час стажування поглибила знання з питань правозастосування у сфері цивільних, трудових та кримінально-правових правовідносин, набула навичок у розслідуванні кримінальних справ, необхідних для використання у практичній роботі.

25.05.2006

ПІДПИС

ЗГОДЕН                                                     ЗГОДЕН

Начальник слідчого відділу                    Заступник начальника слідчого

Мінського РУ ГУ МВС України                  відділу Мінського

в м. Києві підполковник міліції               РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції

          К.Л.Карпенко                                                   М.Г. Дяченко

25.05.2006                                                25.05.2006

Примітка до Звіту:

Звіт - це документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання будь-якої роботи.

Залежно від характеру виконаної роботи звіти бувають прості та складні.

Є дві групи звітів: статистичні й текстові.

Статистичні звіти виконуються на бланках, текстові – на звичайному папері за встановленою формою.

Як правило, звіти складають про роботу, виконану протягом певного часу (день, тиждень, квартал, півріччя тощо). Вони мають бути конкретними, тобто давати стислу відповідь на запитання схеми.

Звіт про результат виконання одноразових завдань в органах внутрішніх справ затверджується керівником установи: зазначається назва посади, спеціальне звання, прізвище керівника, дата (праворуч угорі на першій сторінці документа).

Реквізити: назва документа (ЗВІТ), період, за який складається звіт, назва установи, текст, підпис, дата складання звіту, індекс документа, гриф затвердження (підпис, дата).

Banner - CTA V1

Back to top