Banner - CTA V2

Відповідно до законодавство, якщо майно на яке інший кредитор наклав арешт перебуває в іпотеці, то іпотекодержатель має право звернутись до суду та скасувати арешт. Якщо майно перебуває в іпотеці у банка, то позичальник може купити право вимоги по кредитному договору (факторинг) та зняти арешт – іншими словами, позичальник може уникнути повернення коштів іншим особам, шляхом купівлі права вимоги та зняття арешту.

Зразок заяви про скасування заходів забезпечення позову (зняття арешту)

IMG 0172До Октябрського районного суду м. Полтава
36002, м.Полтава, вул Навроцького, 5

 

Заявник (відповідач 1): ________

36020, м. Полтава, _______

Особи, які беруть участь у справі:

 

Позивач: ПАТ «Укрсиббанк»

61050, м. Харків, просп.. Московський, 60

Відповідач 2: _______

36039, м. Полтава, _______

 

Справа № _______

Суддя: Тімошенко Н.В.

 

Заява

Про скасування заходів забезпечення позову

         В провадженні Октябрського районного суду м. Полтави знаходиться справа за позовом ПАТ «Укрсиббанк» до _______про стягнення заборгованості за кредитним договором.

        25.03.2015р. вищевказаним судом була постановлена ухвала про забезпечення позову шляхом накладення арешту на все належне відповідачам рухоме та нерухоме майно.

      Потрібно зазначити, що вищевказані заходи забезпечення позову накладені вказаною ухвалою мають бути скасовані, обґрунтування чого полягає в наступному:

      Відповідно до ст.  154 ЦПКУ Заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом, який розглядає справу. Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядається судом протягом двох днів.

      Реалізуючи свої права передбачені вказаною нормою законодавства, _______звертається до суду з заявою про скасування заходів забезпечення позову. Підстави для скасування цих заходів полягають в наступному:

  1. Заява про забезпечення позову подана з порушенням ч.3 ст. 151 ЦПКУ відповідно до якої Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

      Порушення вказаної норми законодавства полягає в тому, що невжиття заходів забезпечення позову не може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду оскільки виконання кредитного зобов’язання, спір відносно якого розглядається в суді, забезпечене іпотекою нерухомості: квартири № __, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. _______, на яку накладена зареєстрована в відповідному реєстрі заборона на відчуження,  яка як наслідок цього не може бути реалізована іпотекодавцем іншій особі без згоди позивача і за рахунок реалізації якої відбудеться виконання кредитного зобов’язання. Вказана обставина підтверджується договором іпотеки, який додається.

      Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про іпотеку» іпотека -  вид  забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном,  що залишається у володінні і  користуванні  іпотекодавця, згідно  з  яким  іпотекодержатель  має  право  в  разі невиконання
боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх  вимог  за  рахунок  предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. 2.      Заява про забезпечення позову грубо порушує права інших кредиторів, які мають право задовольнити свої вимоги за рахунок майна на яке накладено арешт. А саме у власності Відповідача 1 є лише предмет іпотеки, який забезпечує кредитне зобов’язання, спір відносно якого розглядається в цьому судовому процесі та нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Полтава, _______, яке є предметом іпотеки, який забезпечує інше кредитне зобов’язання, кредитором в якому є ПАТ «ОТП Банк». Відповідний договір іпотеки додається.

  1. Заява про забезпечення позову була подана особою, яка не мала повноважень на подання такої заяви та не мала відповідно цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності. Пояснення відносно цього висновку полягають в наступному: заява про забезпечення позову була подана фізичною особою - _______, який в заяві про забезпечення позову назвав себе представником Позивача. Але довіреність, яка ним додана до заяви про забезпечення позову не містить відтиску печатки юридичної особи, яку він начебто представляє, що грубо порушує законодавство України та виключає можливість цієї особи брати участь в судовому розгляді в процесуальному статусі «представник» позивача та здійснювати будь-які процесуальні дії.

      Правове обгрунтування відсутності у фізичної особи _______процесуального статусу представника позивача внаслідок відсутності на довіреності відтиску печатки юридичної особи полягає в наступному:

      Відповідно до ст. 38 ЦПКУ  Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх представники.

     Виходячи зі вказаних обставин суд мав залишити без розгляду заяву про забезпечення позову керуючись ст. 207 ЦПКУ.

  1. Заява про забезпечення позову була подана до суду без жодного доказу, який би підтверджував наявність у Відповідачів заборгованості за спірним кредитним зобов’язанням.

     В п. 1.2.11 кредитного договору зазначено, що рахунком, на який має здійснюватися виконання зобов’язання, є рахунок № _______ відкритий у АКІБ «Укрсиббанк».

          Потрібно зазначити, що позивач сам порушує вказаний нормативно правовий акт в тому розрізі, що жодної виписки з вищевказаного рахунку в матеріали справи, на обґрунтування наявності у відповідачів заборгованості, надано не було. І взагалі жодного первинного облікового  документу в розумінні вказаної постанови правління НБУ та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» позивачем в обґрунтування обставин наявності у відповідачів заборгованості до суду надано не було.

    Отже, накладений арешт на все майно відповідачів, має місце в ситуації коли заборгованість відповідачів не підтверджена жодним документом, а тому цей захід забезпечення позову є незаконним та підлягає скасуванню.

      На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

  1. Скасувати заходи забезпечення позову у виді арешту, накладеного на все нерухоме та рухоме майно _______.

Зразок рішення суду про скасування арешту з нерухомості  

arest poltava

Banner - CTA V1

Back to top