Banner - CTA V2

Заява про видачу судового наказу


До Соснівського районного суду м. Черкаси


18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316


 


Заявник: Іваненко Іван Іванович


18000, м. Черкаси, вул. Леніна, 9, кв. 30


тел. 12-12-21


 


Боржник:    Комунальне підприємство "Аеропорт Черкаси"


18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 168,


тел. 55-29-03


 


від сплати державного мита та витрат на ІТЗ


звільнений відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4


Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"


та п. 2 ч. 3 ст. 81 ЦПК України.


ЗАЯВА


про видачу судового наказу про стягнення нарахованої,


але невиплаченої заробітної плати


 


Починаючи із 28.09.1957 року і по сьогодні я працюю на Комунальному підприємстві "Аеропорт Черкаси" (далі по тексту Боржник) на різних посадах.


За період із 2002 року по 2011 рік мені Боржником було не виплачено заробітну плату в сумі 17 615,50 (сімнадцять тисяч шістсот п’ятнадцять гривень 50 копійок) грн.


Внаслідок цього в Боржника перед мною утворилася заборгованість в сумі 17 615,50 грн., яку виплатити мені відмовилися у зв'язку з відсутністю грошових коштів.


Вважаю дії відповідача незаконними, оскільки у відповідності з ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.


Крім того, відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати" я маю право на компенсацію втрати частини доходів в сумі 4 542,69 (чотири тисячі п’ятсот сорок дві гривні 69 копійок) грн.


У зв’язку із цим сума заборгованості Боржника перед мною становить 22158,19 (двадцять дві тисячі сто п’ятдесят вісім гривень дев’ятнадцять копійок) грн.


На підставі викладеного та у відповідності до ст. 94, ч. 1 ст. 115 КЗпП України, –


ПРОШУ:


видати судовий наказ про стягнення з комунального підприємства "Аеропорт Черкаси" на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі 22158,19 (двадцять дві тисячі сто п’ятдесят вісім гривень дев’ятнадцять копійок) грн.


Додатки:


1. Довідка про заробітну плату 2002 – 2005 рр.


2. Довідка про заробітну плату за 2007 – 2010 рр.


3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.


4. Копія трудової книги.


5. Копія Ухвали про повернення позовної заяви.


6. Копія заяви.


"__"____________ 2011 року


 


І.І. Іваненко


Примітка до заяви про видачу судового наказу:


1. Майте також на увазі, що статтею 98 Цивільного процесуального кодексу України визначені формальні ознаки заяви про видачу судового наказу. Тому після написання необхідно звіритися, чи відповідає ваша заява вказаній статті.


2. Наказне провадження є особливою формою судового процесу і результатом є судовий наказ – виконавчий документ. Даний документ є підставою відкриття виконавчого провадження.

Banner - CTA V1

Back to top