Banner - CTA V2

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Київський національний університет внутрішніх справ

 

НАКАЗ

 

10 жовтня 2020 року          м. Київ                 № 255 о/с

Щодо особового складу

1. ПРИЗНАЧИТИ:

1.1. Майора міліції ДАЛЬСЬКОГО Анатолія Павловича (С-000000) начальником відділу продовольчого постачання університету, звільнивши його від виконання обов'язків заступника начальника того ж відділу, з посадовим окладом __________  гривень на місяць з "__"_____ 2006 року.

Підстава: рапорт Дальського А.П., згода ректорату.

1.2. ФЕДОРЧУКА Тараса Петровича начальником тиру кафедри бойової та фізичної підготовки ННІПККМ з посадовим окладом _______ гривень на місяць, присвоївши йому спеціальне звання «прапорщик міліції» з "__"_______ 2020 року.

Підстава: подання начальника кафедри Ткаченка В.В., згода ректорату.

2. ЗВІЛЬНИТИ:

2.1. ПІЧКУР Олену Тарасівну, бухгалтера Планово-фінансового управління, за власним бажанням з "__"________ 2020 року.

Підстава: заява О.Т.Пічкур, згода ректорату.

3. Вважати відкликаним з чергової відпустки у службових справах підполковника міліції САПОВА Леоніда Дмитровича (Д-000000) начальника кафедри соціології з "___"_________ 2020 року.

Вважати невикористаними 18 днів відпустки.

4. Присвоїти чергові спеціальні звання:

«підполковник міліції» майору міліції ШЕПТУНУ Олегу Миколайовичу (О-000000);

«капітан міліції» ШАПОВАЛ Світлані Сергіївні, присвоївши особистий номер Т — 000000, із зарахуванням у кадри МВС України.

Ректор генерал-майор міліції

                                                                          В.П.Коломієць

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Наказу:

 

Наказ щодо особового складу - це розпорядчий документ, що створюється керівником установи і регламентує прийняття громадян на роботу, звільнення, переміщення працівників на інші посади, відрядження, відпустки тощо. їх складають на основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, рапортів працівників ОВС, протоколів колегіальних органів тощо.

В органах внутрішніх справ такі накази оформляють на спеціальних бланках формату А4 з поздовжнім розташуванням реквізитів. Друкують наказ у двох примірниках, одинз яких залишається у відді лі кадрів, інший передається до бухгалтери.

Реквізити наказу такі:

– назва установи, яка видає наказ;

– назва документа (наказ);

– дата;

– місце створення;

– номер наказу – через дробову риску додають літери о/с (наприклад: №204о/с);

– заголовок наказу;

– текст наказу;

– підстава для складання;

– підпис керівника установи.

Заголовок до наказу є загальний: «Щодо особового складу».

Оскільки тут немає констатуючої частини, розпорядчу поділяють на пункти. Кожен пункт починається дієсловом: ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ, НАДАТИ ВІДПУСТКУ тощо. Ці слова друкуються великими літерами, після яких ставиться двокрапка.

У наступному рядку з абзацу оформляють текст розпорядчої частини. Прізвище друкують великими літерами, ім'я по батькові – звичайним шрифтом. Далі зазначають посаду, структурний підрозділ та зміст дії щодо особи, про яку йдеться. У наказі про призначення на посаду зазначають назву цієї посади, посадовий оклад і дату призначення на посаду.

До викладу тексту наказу існують певні вимоги:

1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазначають:
а) на яку посаду; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється особа на роботу; г) вид прийняття (на постійну, тимчасову, за сумісництвом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем тощо).
2. У наказах про переведення на іншу роботу зазначають вид і мотивування переведення.
З. У наказах про звільнення працівників зазначають:
а) дату звільнення; б) мотивування.

Наказ набуває чинності з часу його підписання. Начальник відділу по роботі з персоналом зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.

На підставі наказу про переведення на іншу роботу відповідальний працівник відділу по роботі з персоналом робить позначки в особовій картці, трудовій книжці та інших документах.

 

У разі звільнення працівника з припиненням трудового договору (контракту) бухгалтерія здійснює з ним розрахунок.

 

Уразі звільнення працівника з власної ініціативи (за власним бажанням) він оформляє заяву на лицьовому боці типової форми № П-8 (про припинення трудового договору).

Banner - CTA V1

Back to top