Banner - CTA V2

Юридичні послуги адвоката з кримінального права - 073-073-60-60

Адвокат киев юридические услугиДо апеляційного суду Київської області
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15
Справа No 369/2541/17 (провадження No 1-кс/369/545/17 )

Представника власника арештованого майна
- ТОВ «_______» (код ЄДРПОУ - _______) –

адвоката Майорова Василя Олександровича
(No свідоцтва: 3575 від 25.12.2008 видано
Київською міською КДКА), що діє на підставі договору
адреса для листування ______________________
телефон ____________________________

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

17.02.2017 року слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатовим Л.Д. було розглянуто справу No _______за клопотанням слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області підполковника поліції _______про проведення обшуку у приміщенні, що орендується ТОВ «_______» (код ЄДРПОУ - _______) на території ДП «_______» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, вул. _______.


Клопотання було задоволене та ухвалою слідчого судді надано право вилучити ряд документів ТОВ «_______».


07.03.2017 на виконання даної ухвали слідчим _______було проведено обшук даного приміщення та вилучено наступне майно: оригінали касових книг ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали прибуткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали видаткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали квитанцій до видаткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року;копія акту No 51; лист вихідний No 57 від 03.03.2016 р.; довідка про установчі документи та керівні органи; заява про відкриття поточного рахунку; анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «_______»; копія Статуту ТОВ «_______»; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги No 20/05-15 від 20.05.2015 р. (2 примірники); копія договору займу від 22.06.2015 р.; прибутковий касовий ордер No 401 від 22.05.2015 р.; прибутковий касовий ордер No 135 від 28.05.2015 р.; наказ No 75-к від 30.03.2016 р.; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги No 01/04-15 від 06.04.2015 р.; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 31.10.2016 р.; наказ No 49 від 20.05.2010 р.; наказ No 37-к від 01.03.2015 р. (далі за текстом – вилучене майно).


09.03.2017 року слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області підполковник поліції _______звернувся із клопотанням (погоджене із прокурором Києво-Святошинської прокуратури _______) від 07.03.2017 р. про арешт майна. Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області (головуючий – суддя Ковальчук Л.М.) від 15.03.2017 р. дане клопотання було задоволене.


Вважаємо, що дане рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України і відтак, має бути скасоване.


Так, згідно ч. 1 ст. 409 КПК України однією з підстав для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.


Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону при винесенні оскаржуваної ухвали полягало у наступному:


1. недотримання строків, передбачених чинним законодавством для винесення ухвали про арешт майна.


2. неправильне застосування передбачених законом підстав для арешту майна.


Недотримання строків, передбачених чинним законодавством для винесення ухвали про арешт майна полягає у наступному.


Абзац 2 ч. 5 ст. 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.


Відповідно до протоколу обшуку від 07.03.2017 р. (копія додається) обшук було закінчено 07.03.2017 р. о 12 год. 10 хв. Відтак, клопотання про обшук мало б бути подане не пізніше 12 год.10 хв. 09.03.2017 р. При цьому, у наданих мені, як представникові ТОВ «_______» відсутні докази того, що дане клопотання було подане протягом встановленого строку – наявна лише дата реєстрації заяви – 09.03.2017 та вхідний номер – 7057.


Слід зауважити, що відповідно до п. 18 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.


Крім того, згідно із ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.


Відтак, слідчий суддя був зобов’язаний перевірити точний час подання даного клопотання про арешт шляхом дослідження журналу реєстрації у журналі вхідної кореспонденції, і лише після цього приймати рішення про початок розгляду клопотання про арешт чи повернення його прокурору для усунення недоліків. Цього зроблено не було.


Також згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.


Проте між часом звернення до суду – 09.03.2017 та датою розгляду – 15.03.2017 минуло не встановленні законом два дні, а фактично більше 6, що є порушенням ч. 1 ст. 172 КПК України.


При цьому, слід врахувати, що відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. При цьому, ані стороною обвинувачення, ані самостійно слідчим суддею не було продовжено строк розгляду даного клопотання. Так, ст. 117 КПК України визначає, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Цього також зроблено не було.


2. Неправильне застосування передбачених законом підстав для арешту майна полягає, на нашу думку, у наступному.


Підставою для накладення арешту на відповідні документи є забезпечення збереження документів, на які слідчий просив накласти арешт, а також недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.


Проте слід зазначити наступне. Дані документи перебували у приміщенні ТОВ «_______» досить довгий час. Копії даних документів долучені до матеріалів цивільної справи між потерпілим та ТОВ «_______» і знищення їх абсолютно не має жодного смислу. Крім того, кримінальне провадження продовжується тривалий час і за бажання керівництва ТОВ «_______» ці документи могли б бути давно знищені.


Також, слід зауважити, що відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Ч. 3 ст. 170 КПК встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України в свою чергу підкреслює, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.


Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.


Ані в клопотанні слідчого, ані в ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно відомості, сліди містять вищенаведені документи, а також яким чином могли дані документи бути використані як знаряддя вчинення злочину. Відтак, не наведено доказів того, що дані документи мають ознаки речових доказів.


Варто при цьому зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.


Відтак, законодавець відрізняє речові докази і документи як різні процесуальні джерела доказів. Слід при цьому зауважити, що п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 передбачають накладення арешту виключно щодо речових доказів, а не документів. Відтак, накладаючи арешт на документи, що не відповідають ознакам ч. 2 ст. 98 КПК України, суд вийшов за межі власних повноважень.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 22-26, 98-100, 116, 117, 170-174, 392-423 КПК України,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану апеляційну скаргу до розгляду.
2. Скасувати ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. від 15.03.2017 р. у справі No 369/2541/17 (провадження No 1-кс/369/545/17 ) про арешт наступного майна: оригінали касових книг ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали прибуткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали видаткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; оригінали квитанцій до видаткових касових ордерів ТОВ «_______» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року;копія акту No 51; лист вихідний No 57 від 03.03.2016 р.; довідка про установчі документи та керівні органи; заява про відкриття поточного рахунку; анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «_______»; копія Статуту ТОВ «_______»; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги No 20/05-15 від 20.05.2015 р. (2 примірники); копія договору займу від 22.06.2015 р.; прибутковий касовий ордер No 401 від 22.05.2015 р.; прибутковий касовий ордер No 135 від 28.05.2015 р.; наказ No 75-к від 30.03.2016 р.; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги No 01/04-15 від 06.04.2015 р.; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 31.10.2016 р.; наказ No 49 від 20.05.2010 р.; наказ No 37-к від 01.03.2015 р.
3. Ухвалити нове рішення яким у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити і зобов’язати слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області підполковника поліції _______повернути вказане майно.

Додатки:
1. Копія витягу з договору про надання правової допомоги.
2. Копія ордера.
3. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
4. Копія протоколу обшуку.
5. Копія ухвали про арешт майна.

20.03.2017 Майоров В.О.
Представник ТОВ
«_______»

Banner - CTA V1

Back to top