Banner - CTA V2

Цей зразок апеляційної скарги знадобиться тим фізичним чи юридичним особам, у яких вилучили майно під час обшуку та в межах відкритого кримінального провадження, а потім слідчий суддя наклав арешт на майно.

Апеляційна скарга на арешт майна (зразок)

скарга зняття арешту зразокДо апеляційного суду Київської області

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15

Справа № ______

Представника власника арештованого майна

- ПІП

Паспорт СО ______

Голосіївським РУ ГУ ______

Адреса: 01001, м. Київ, вул В.Житомирська, 15-а

Тел. 073-073-60-60

 

адвоката Майорова Василя Олександровича

(№ свідоцтва: 3575 від  25.12.2008 видано

Київською міською КДКА), що діє на підставі договору

адреса для листування: 01001, Київ, вул. В.Житомирська, 15-а

телефон 073-073-60-60

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

13.06.2017 року слідчим суддею Вишгородського районного суду Київської області Рудюк Ю.О. було розглянуто справу № ______за клопотанням старшого слідчого СВ Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області  ______про проведення огляду у приміщенні промислового майданчика, який розташовано за адресою: Київська область, ______. Клопотання було задоволене та ухвалою слідчого судді надано право оглянути приміщення.

15.06.2017 на виконання даної ухвали слідчим ______було проведено огляд, а фактично обшук даного приміщення та вилучено наступне майно: система отримання чистої води Crystal B EDN, яка опечатана біркою №1; два термостата з примусовою циркуляцією ST + 231, які опечатані бірками №2 та №3 відповідно; промивач для мікропланшетів PW40, який опечатано біркою №4; фотометр Sunrise 140, який опечатано  біркою №5; Фотометр мікропланшетний абсорбційний 141, який опечатано біркою №6 (далі за текстом – вилучене майно).

19.06.2017 року слідчий слідчий ______звернувся із клопотанням про арешт майна. Ухвалою Вишгородського  районного суду Київської області (головуючий – суддя Рудюк О.Д.) від 19.06.2017 р. дане клопотання було задоволене.

Вважаємо, що дане рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України і відтак, має бути скасоване.

Так, згідно ч. 1 ст. 409 КПК України однією з підстав для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону при винесенні оскаржуваної ухвали полягало у наступному:

 1. недотримання строків, передбачених чинним законодавством для винесення ухвали про арешт майна.
 2. неправильне застосування передбачених законом підстав для арешту майна.
 3. неповідомлення власника майна про розгляд справи про арешт майна.
 4. не вручення сторонам протоколу обшуку.
 5. невідповідність вилученого майна з тим майном, яке фактично було вилучено.

Недотримання строків, передбачених чинним законодавством для винесення ухвали про арешт майна полягає у наступному.

Абзац 2 ч. 5 ст. 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до протоколу від 15.06.2017 р. (копія відсутня, оскільки слідчий не вручав сторонам протокол) огляд було закінчено 15.06.2017 р. приблизно о 15 год. 10 хв. Відтак, клопотання про арешт майна мало б бути подане не пізніше 15 год.10 хв. 17.06.2017 р. (субота). При цьому, відсутні докази того, що дане клопотання було подане протягом встановленого строку.

Слід зауважити, що відповідно до п. 18 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно із ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Відтак, слідчий суддя був зобов’язаний перевірити точний час подання даного клопотання про арешт шляхом дослідження журналу реєстрації у журналі вхідної кореспонденції, і лише після цього приймати рішення про початок розгляду клопотання про арешт чи повернення його прокурору для усунення недоліків. Цього зроблено не було.

Також згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Проте строки було не додержано, а власника майна не повідомлення про судове засідання.

При цьому, слід врахувати, що відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. При цьому, ані стороною обвинувачення, ані самостійно слідчим суддею не було продовжено строк розгляду даного клопотання. Так, ст. 117 КПК України визначає, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Цього також зроблено не було.

 1. Неправильне застосування передбачених законом підстав для арешту майна полягає, на нашу думку, у наступному.

Підставою для накладення арешту на майно є забезпечення збереження майна, на які слідчий просив накласти арешт, а також недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Проте слід зазначити наступне. Вказане майно перебували у приміщенні промислового майданчика, який розташовано за адресою: Київська область, ______ поверху досить довгий час. Вказане майно використовується у господарській діяльності, з приводу цього майна Господарський суд Київської області розглядає справу, предметом якої є  витребування майна з чужого незаконного володіння (справа №______), а фактично вилучене майно не є тим майном, яке записано в протоколі, про що було зазначено в поясненнях. Крім того, кримінальне провадження продовжується певний час і за бажання керівництва це майно могло б бути вивезено з приміщення. Крім цього, Господарський суд Київської області ухвалою про забезпечення позову наклав арешт на все майно, ______подало апеляційну скаргу (копія скарги додається), а справа  розглядається по суті в першій інстанції.

Також, слід зауважити, що відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення  збереження речових доказів. Частиною. 3 ст. 170 КПК встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України в свою чергу підкреслює, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Ані в клопотанні слідчого, ані в ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно відомості, сліди  містять вищенаведені документи, а також яким чином могли вказане майно бути використані як знаряддя вчинення злочину. Відтак, не наведено доказів того, що дане майно мають ознаки речових доказів.

Відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області (справа ______) зазначено, що ______2017 року  було прийнято рішення загальних зборів засновників ТОВ «ІВК «Рамінтек» на яких прийнято рішення  про припинення  з ______.2017 року щляхом повної заборони  директору ТОВ «______» укладати нові угоди і договори, додаткові угоди до існуючих  договорів та розривати вже існуючи.

Саме на підставі цього протоколу було порушено кримінальне провадження за ст. 356 ККУ (самовправство). На думку слідства, ______не мав право укладати договори з огляду на такий протокол.

Вказана підстава є надуманою та штучно створеною, направленою на заволодіння групою осіб майна ______.

 Вказаний протокол відсутній та на підставі нього в будь-яких змін до Єдиного державного реєстру    НЕ ВНОСИЛИСЬ (це видно з витягу з витягу), а від так, відповідно до ст. 10 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

 1. Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
 2. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
 3. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
 4. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

БУДЬ-ЯКИХ ЗМІН ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НА ПІДСТАВІ ПРОТОКОЛУ від 26.04.2017 року НЕ ВНОСИЛИСЬ, а від так, якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

 

     Ухвала про арешт майна виносилась без нашої участі. Останній строк на апеляційне оскарження припадає на 24.06.2017 (субота), а відповідно до ч.7 ст.115 ККУ, якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 22-26, 98-100, 116, 117, 170-174, 392-423 КПК України,

ПРОШУ:

 1. Прийняти дану апеляційну скаргу до розгляду.
 2. Скасувати ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області Рудюк О.Д. від 19.06.2017 р. у справі ______про арешт наступного майна: система отримання чистої води Crystal B EDN, яка опечатана біркою №1; два термостата з примусовою циркуляцією ST + 231, які опечатані бірками №2 та №3 відповідно; промивач для мікропланшетів PW40, який опечатано біркою №4; фотометр Sunrise 140, який опечатано  біркою №5; Фотометр мікропланшетний абсорбційний 141, який опечатано біркою №6
 3. Витребувати у слідчого ______протокол від 15.06.2017 року
 4. Ухвалити нове рішення яким у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити і зобов’язати слідчого слідчого СВ Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області  Мазур Ю.О. повернути вказане майно.
 5. Продовжити строк на апеляційне оскарження.

Додатки:

 1. Копія витягу з договору про надання правової допомоги.
 2. Копія ордера.
 3. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 4. Копія апеляційної скарги на арешт майна в Господарський апеляційний суд.
 5. Копія витягу ТОВ «______».
 6. Копія ухвали про арешт майна.
 7. Копія скарги.
 8. Копії апеляційної скарги з додатками для сторони.

Адвокат Майоров В.О.   ___________

26.06.2017

Раминтек освобождение из под ареста

Banner - CTA V1

Back to top