Banner - CTA V2

 В цій статті два приклади, як ми консультуємо клієнтів!!!2 7

Проаналізувавши наданий припис, хочемо зазначити наступне.
 
Є всі ознаки недотримання органом контролю у сфері техногенної, пожежної безпеки та у сфері цивільного захисту вимог ЗУ "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності", а саме:


1. Строки проведення перевірки (згідно план-гафіку на офіційному сайті ГУ ДСНС у м. Києві, перевірка мала відбуватись 16.09.2019, натомість перевірку незаконно проведено 25.09.-27.09)


2. Ступінь ризику у офіційних документах вказано різний (згідно план-гафіку на офіційному сайті ГУ ДСНС у м. Києві, зазначено "Середній", а в приписі "Високий". Це впливає на деякі порушення, адже вимоги до безпеки об'єктів неоднакового ступеню ризику різні.

Mayorov V1


3. Потрібно додатково проаналізувати акт перевірки та посвідчення на проведення перевірки!
 
Велика кількість порушень, що зазначена з посиланням на Правила пожежної безпеки в Україні при перевірці виявилася ненормативною 
(суть порушення зрозуміла, але пункт Правил вказано невірно, або ж суть порушення сформульована таким чином, що не відповідає вимогам Правил. 
П.п. 2, 3, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 31, 34, 38)
 
Є порушення, які визначені нормативно, але стосовно яких виникають питання щодо необхідності їх виконання на конкретному об'єкті через його специфіку та додаткові умови 
(наприклад п.1 вимагається лише у тому разі, коли площа території понад 3 га!, п.2 обладнати протипожежними дверима електрощитові - так, архів - треба вивчати технічну документацію, а технічні та підсобні приміщення - ні.
Пункти які потребують уточнень та додаткового вивчення технічної документації: 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34)
 
Вбачаються порушення, які дійсно потрібно усунути, більша частина цих порушень є режимними, тобто залежить від виконавчої дисципліни штатних працівників (розробити, узгодити та розмістити на видних місцях інструкції, електрику привести до ладу з'єднання, відгалудження, окільцювання жил електропроводів, нанести схеми та ін. (витрати на канцелярію, болти, затискачі тощо). Однак є порушення, які мають виконуватись виключно організацією, що має ліцензію ДСНС (МНС), тут як правило кожен інспектор лоббіює інтереси певної компанії та має відкат до 50% вартості робіт. Необхідно проаналізувати ринок таких послуг та визначитись з ліцензіатом, який виконає необхідні роботи за нормальну ціну.

Інформація про нас!


Можливі ризики:


1. ДСНС має всі законні підстави звернутися до суду про вжиття заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи закладу та експлуатації його будівель до повного усунення всіх порушень та відключення цих будівель від систем електроживлення, опечатування всіх всіх вхідних дверей будівель. 
2. Адміністративна відповідальність директора та інших осіб закладу, які так чи інакше відповідають за протипожежний стан закладу (будь то будівля в цілому чи окремий кабінет).
3. Кримінальна відповідальність директора та відповідальних осіб у випадку пожежі, що спричинить травматизм, каліцтво, смерть чи майнові втрати.
 
Пропонується:


1. Надати для вивчення акт перевірки та посвідчення на перевірку (вручалось перед початком перевірки);
2. Не підписувати припис, акт, попередньо не погодивши ці дії з адвокатом. Якщо вже підписали, то цей пункт не застосовується.
3. Оскаржити перевірку, результати перевірки, сам припис до ДСНС України або суду. 
У такому випадку строки виконання припису зупиняються на період його оскарження. 
Перспектива оскарження припису - повне або часткове скасування припису, затягування справи з метою продовження строків на усунення тих порушень, що мають бути усунені, дасть додаткові переваги у разі подачі ДСНС позову про зупинення роботи закладу.
 

ПРИКЛАД ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ (не всі вимоги обгрунтовані)

f3

f2

f1

 

Приклад консультації адвоката з пожежної безпеки для орендарів!

1. За відомостями з порталу «Судова влада України», станом на 16.11.2021 позовна заява від органів та підрозділів ДСНС України про вжиття заходів реагування у випадку повного або часткового зупинення роботи ТОВ «_______» не подана.
Строк подання позовної заяви становить 3 місяці з моменту складання акту перевірки. Тобто до 26.01.2022.

2. Щодо документів перевірки:
- посвідчення від 01.10.2021 №7160 вручено не керівнику, відсутні відомості, що керівник уповноважив помічника на участь у проведенні перевірки (прим. У разі відсутності керівника інспектор був зобов’язаний скласти акт про неможливість здійснення перевірки);
- у тексті протоколу про адмінправопорушення помічник директора погодилася з порушеннями, додано копію наказу. Помічник директора є відповідальною за пожежну безпеку? Що це за наказ?
- акт перевірки від 25.10.2021 №1076: виникає питання про наявність повноважень у помічника директора на участь у перевірці, якщо відсутній письмовий наказ або розпорядження (довіреність) на участь у перевірці, можливо поставити під сумнів легітимність проведення самої перевірки!!!
- припис від 29.10.2021 №414: пункти порушень, з якими не згодні можливо оскаржити до ДСНС України (10 днів вже минуло) або до суду протягом 6 місяців, тобто до 30.04.2021 (Наприклад, якщо під час приймання майнового комплексу в експлуатацію Власник отримав погодження (дозвіл або декларацію) на весь об’єкт, незалежно від дати його створення, навіть у 1980-х роках, то орендарю не потрібно отримувати персональну декларацію на орендовану частину такого об’єкту, крім випадків, якщо після отримання такого погодження об’єкт було переобладнано, реконструйовано або допускається використання зі зміною початкового призначення).

3. Щодо порушень, які на думку ТОВ «_______» відносяться до орендодавця. Договір оренди від 18.05.2020 №17734 не містить чіткого розмежування прав і обов’язків між сторонами щодо дотримання та виконання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Пункти договору 8.3.3 та 8.3.4 є абстрактними, такими, що не можуть бути виконані виключно з волі Орендаря, оскільки об’єкт оренди входить до складу цілісного майнового комплексу, де здійснюють господарську діяльність інші суб’єкти господарювання.
Тому, пропонується укласти Додаткову угоду до договору оренди з метою розмежування між Орендарем та Орендодавцем прав та обов’язків щодо забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, наприклад:
Орендар зобов’язується забезпечити дотримання вимог, норм і правил пожежної безпеки на Об’єкті оренди:
- утримання шляхів евакуації вільними;
- збереження дублікатів ключів від всіх дверей на посту охорони або у відповідального співробітника;
- забезпеченні вогнегасниками у відповідній кількості та їх своєчасна перезарядка;
- розміщення схем шляхів евакуації у відповідних місцях;
- навчання вимог та правил пожежної безпеки всіх працівників Орендаря та проведення з ними інструктажів;
- визначення встановленого місця для паління працівників та відвідувачів;
- обов’язку страхування матеріальних цінностей від наслідків пожежі, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що зберігаються на Об’єкті оренди;
- забезпеченні всіх працівників засобами індивідуального захисту органів дихання на Об’єкті оренди;
- проведення замірів опору ізоляції електромережі зі складанням відповідних Протоколів;
- розробленні правил та інструкцій з питань пожежної безпеки та дій у випадку надзвичайних ситуацій на Об’єкті оренди;
- у випадку використання Об’єкту оренди за призначенням, що не передбачено проектною документацією та актом введення в експлуатацію будівлі, орендар зобов’язаний здійснити реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- компенсувати Орендарю вартість утримання, обслуговування та спостереження Об’єкта оренди системами протипожежного захисту на підставі відповідних розрахункових документів.

З питань, пов’язаних по забезпеченню та дотриманню вимог і правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, що стосується будівлі у цілому і не може бути виконана в межах використання Об’єкта оренди (системами протипожежного захисту, автоматичною пожежною сигналізацією, системою оповіщення та евакуацією людей, системою димовидалення, внутрішнім протипожежним водогоном, пожежним гідрантом, автоматичною системою пожежогасіння, під’їздами до будівлі, блискавкозахистом, визначення категорії вогнестійкості споруд, вогнезахисним оброблянням деревяних та металевих конструкцій, страхуванню будівлі від пожежі та іншими заходами, що передбачають проведення капітальних робіт з виготовленням проектної документації та введенням цих систем в експлуатацію) відповідальність за їх виконання та дотримання покладається на власника будівлі – Орендодавця.

4. Щодо перспективи судових процесів.
У справі за позовом органів та підрозділів ДСНС України про вжиття заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємства, суд не з’ясовує питання законності виписаних контролюючим органом порушень. Суддя буде встановлювати, чи створюють вказані в акті перевірки порушення загрозу життю та здоров’ю людей. Якщо бодай одне з порушень створює загрозу життю чи здоров’ю людини, суд прийме рішення про задоволення позову та зупинить роботу підприємства до повного усунення таких порушень.
Тому, пропоную, не дочікуючись позовної вимоги від ДСНС України оскаржити до суду протиправні дії посадових осіб ДСНС України при проведенні перевірки та скасувати припис від 29.10.2021 №414 в частині порушень, з якими не згодні або які не стосуються орендаря.
На період розгляду судової справи за позовом на посадових осіб ДСНС України при проведенні перевірки та скасувати припис від 29.10.2021 №414, розгляд іншої судової справи за позовними вимогами ДСНС України про вжиття заходів реагування у вигляді повного чи часткового зупинення роботи, як правило зупиняється за клопотанням однієї зі сторін.
Крім того, завжди можливо провести переговори з ДСНС України на предмет укладення мирової угоди. В рамках такої мирової угоди як правило, судовий розгляд справи зупиняється, а сторони домовляються про усунення всіх порушень протягом певного проміжку часу (наприклад 1 року). Після укладення мирової угоди, вона затверджується судом, а справа закривається.
Гарантувати позитивний результат судового рішення на користь Клієнта, адвокату забороняється. Оскільки рішення приймає суд, а не адвокат. Тому адвокат може гарантувати тільки свою роботу, подані ним документи, участь у судових засіданнях, відстоювання інтересів, тощо.

5. У разі розірвання чи дострокового припинення дії договору оренди, Орендар вже не повинен виконувати вимоги припису від 29.10.2021 №414. У такому випадку, необхідно засвідчену копію додаткової угоди та акту приймання-передачі об’єкту оренди надати до ДСНС та суду з проханням закрити провадження у справі, у зв’язку з припиненням існування предмету спору, щодо якого позивач звернувся до суду.
При цьому, зверніть увагу на фінансові витрати, що пов’язані з достроковим припиненням договору оренди! Пункти: 8.8., 12.3, 15.3, 15.5.

 

Banner - CTA V1

Back to top