Banner - CTA V2

vibori_2

Як відомо, кожен виборець має право проголосувати лише один раз, за місцем свого проживання (інші кажуть-за місцем реєстрації). Але насправді, чинне виборче законодавство "дає" можливість користуватися т.з. "прогалинами", в чьому безпосередньо є зацікавленість - "заінтересованих осіб". Отже....

Відомо, що за загальним правилом, громадяни голосують під час виборів за своєю виборчою адресою. Як правило, виборча адреса виборця визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» №1382-IV від 11.12.2003р. (ч. 2 ст. 8 Закону про ДРВ), якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.


На сьогоднішній день виборець має право, шляхом звернення до органу ведення Реєстру з мотивованою заявою, ініціювати визначення іншої виборчої адреси, аніж зареєстроване місце проживання та адреса його житла. Така заява може бути подана громадянином України незалежно від зміни реєстрації місця його проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Фактично існує виняток із загального правила. Законодавець передбачив для виборців можливість голосувати не за місцем свого проживання.

Центральна виборча комісія своєю постановою №131 від 17.09.2009р. затвердила Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про Державний реєстр виборців» у частині визначення органом ведення Державного реєстру виборців за мотивованим зверненням виборця іншої виборчої адреси, аніж зареєстроване місце його проживання. Роз'яснення передбачає випадки за яких може бути змінено виборчу адресу виборця на іншу виборчу адресу, аніж зареєстроване місце проживання та адреса його житла. 15.10.2010р. вказаний нормативний документ втратив чинність (постанова Центральної виборчої комісії від 15.10.2010р. № 416).

Натомість ч.1. ст. 20 Закону про ДРВ (ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 21.09.2010р. № 2536-VI, були внесені зміни у ЗУ «Про Державний реєстр виборців») вказує про те, що кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Пункт 1 ч.1. ст. 7 Закону про ДРВ, містить посилання до ст. 8 цього Закону. Частина 2 ст. 8 Закону зазначає, що виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Це означає що виборець має право проголосувати двічі: 1-за місцем свого проживання; 2-за місцем знаходження його житла (яке зареєстроване у державному реєстрі прав власності на нерухоме майно та має свою адресу у відповідній адміністративно-територіальний одиниці).

Отже виходить, що на зміну інституту відкріпних посвідчень законодавцем було введено інші норми, які дають громадянам України можливість голосувати не за місцем свого проживання.

Аналіз статей 6, 20 Закону про ДРВ, дає підстави вважати про можливість застосування додаткового варіанту надання права виборцю голосувати в іншому місці на іншій виборчій дільниці.

Як вбачається із аналізу статей та самого закону взагалі, виборець, який звертається до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою щодо визначення йому іншої виборчої адреси, аніж зареєстроване місце проживання, повинен до відповідної заяви додати документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси (це може бути й «свідоцтво про народження»). На підставі такої поданої заяви і доданих документів орган ведення Реєстру встановить, чи включена особа, яка звернулася із заявою, до Реєстру, та вивчить обґрунтованість заяви.

За результатами вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни його виборчої адреси керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

  1. видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
  2. звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
  3. відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

Уточнення ідентифікаційних персональних даних виборця (його місця народження), фактично дає змогу проголосувати виборцю додатково на іншій виборчій дільниці, оскільки відповідно до ст. 33 Закону України № 2487-VI від 10.07.2010р., зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар ДВК на підставі: рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців, рішень ДВК за результатами розгляду заяв виборців, поданих у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.

На практиці виборці, майже не звертаються до ДРВ з заявою щодо виключення із списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Така обставина (уточнення персональних даних виборця), є поважною для визначення іншої виборчої адреси, аніж зареєстроване його місце проживання та адреса житла.

15.10.2010 за № 415 ЦВК було прийнято постанову «Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців».

З огляду на все вище викладене та дотримання законності, запобіганню та недопущенню порушення прав суб’єктів виборчого процесу та його основних засад, необхідно всеж таки законодавцям пояснити виборцям наступні моменти:

  1. Хто є «іншою особою», яка подає заяву та відповідні підтверджуючі документи до відділу ДРВ про нездатність особи самостійно пересуватися, для зміни своїх персональних даних?
  2. Чи означає те, що виборець, який зареєстрований за місцем свого проживання та який одночасно має у власності житло за іншою адресою, може голосувати як за місцем свого проживання так і за місцем знаходження свого житла, яке належить йому на праві власності, якщо такий виборець не звертався із заявою до ДРВ про виключення його із уточненого списку виборців?
  3. Чи можуть студенти, які навчаються у навчальних закладах іншого району, що згідно до ст. 70 Конституції України мають право голосу, та які зареєстровані на час навчання у гуртожитках цих навчальних закладів але не проживають в них, голосувати на виборчих дільницях до складу яких входять такі гуртожитки?

Але на думку автора, грунтовні відповіді на поставленні питання виборці ще не скоро почують.

Banner - CTA V1

Back to top