Banner - CTA V2

Основним моментом завершення судового провадження - є виконання судового рішення. Виконавчий лист (наказ у господарському процесі) є тим документом на підставі якого виконується рішення суду яке набрало законної сили. До речі, виконавчий документ віидається тим судом, який прийняв першим розглядав справу (суд першої інстанції).

Отже, виконавче провадження — це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених ЗУ «Про виконавче провадження», що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, які можуть бути пред'явлені до виконання в органи державної виконавчої служби у чітко визначений ЗУ «Про виконавче провадження» строк. У разі пропуску цього строку державний виконавець відмовить у прийнятті виконавчого документа та відкритті за ним виконавчого провадження. В такому разі Вам необхідно звертатися до суду із заявою про надання додаткового строку для подання виконавчого документа на виконання.

09.03.2011 року, відбулися зміни до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)" строки пред’явлення виконавчих документів до виконання було змінено.

Відтак, статтею 22 даного Закону визначено, що виконавчі документи можуть бути пред’явлені до виконання в такі строки:


1) посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, — протягом трьох місяців;
2) інші виконавчі документи — протягом року, якщо інше не передбачено законом.

Тепер варто переглянути той момент, коли саме починають обсилюватися строки. Для рішень і вироків судів у частині майнових стягнень строк обчислюється - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у випадках, коли рішення підлягає нєгайному виконанню, — з наступного дня після його постановлення.

Bиконання рішень господарських судів можливе з наступного дня після набрання рішенням законної сили. Bиконання рішень комісій по трудових спорах можливе з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення. Bиконання постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення можливе з дня винесення відповідної постаинви.

По інших виконавчих документах строк пред'явлення їх до виконання встановлюється з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено законом. Рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, втратою годувальника тощо) можуть бути пред'явлені до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.

Тобто, виконавчі документи, які раніше могли бути пред'явленими до виконання протягом трьох років, зокрема виконавчі листи та інші судові документи, відтепер можуть бути пред'явленими лише протягом одного року.

Тому для того, аби не отримати із ДВС постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження з підстав пропущення строку для подачі виконавчого документа до виконання, дотримуйтесь термінів!

Banner - CTA V1

Back to top