АВТОБІОГРАФІЯ

 

Я, Іващенко Катерина Андріївна, народилася 9 травня 1985 року в селі Лебедівка Вишгородського району Київської області. Українка, громадянка України.

З вересня 1992 року до липня 2003 року навчалась у Лебедівській середній школі, де одержала атестат про середню освіту.

У липні 2003 року вступила до Науково-навчального інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського національного університету внутрішніх справ на факультет підготовки кадрів кримінальної міліції. Зараз навчаюсь на З курсі, проживаю в гуртожитку на території інституту.

Батько, Іващенко Андрій Максимович, 1960 року народження, проживає в м. Вишгороді, працює директором Вишгородської середньої школи № 2.

Мати, Іващенко (Ткачук) Вікторія Анатоліївна, 1965 року народження, проживає в м. Вишгороді, працює вчителем української мови та літератури Вишгородської середньої школи № 5.

Брат, Іващенко Сергій Андрійович, 1990 року народження, учень Вишгородської середньої школи № 5.

Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалися.

Паспортні дані: серія МА№ 69334, виданий ВВС м. Вишгорода 16.10.2001р 

Домашня адреса: вул. Київська, 24, кв. 216, м. Вишгород, 52002.

26.10.2006.    (підпис)

Примітка до зразку автобіографії: 

Автобіографія – документ, у якому особа описує своє життя та діяльність власноручно у хронологічній послідовності з посиланням на склад сім'ї. Основна вимога до такого документа – досягти вичерпності потрібних відомостей і лаконізму викладу.

Кожне нове повідомлення починається з абзацу. Усі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи і таким чином, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадську діяльність автора. 

У прикладі автобіографії наводяться такі відомості:

– назва виду документа (Автобіографія); 

– прізвище, ім'я по батькові автора (теперішні та колишні, якщо були зміни) у називному відмінку;

– число, місяць, рік та місце народження;

– відомості про навчання 

– відомості про трудову діяльність;

– участь у громадському житті;

– коротка біографія батьків (прізвище, ім'я по батькові теперішні та колишні (якщо були зміни), дата народження (смерті, якщо померли), де й ким працюють; якщо не працюють, то зазначити причину;

– сімейний стан та склад сім'ї;

– судимість, перебування під слідством близьких та рідних;

– паспортні дані, домашня адреса і номер телефону;

– дата складання (ліворуч), підпис (праворуч).

Для оформлення автобіографії часто необхідний спеціальний бланк. Автобіографія зберігається в особовій справі.

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Відпустка на новій работі (відеоконсультація)

 

Автобіографія є важливою складовою вступної документації для багатьох установ та організацій в Україні. Вона дозволяє виявити особисті та професійні досягнення, а також досвід та знання заявника.

Ось деякі правила та рекомендації щодо складання автобіографії в Україні:

Структура

Автобіографія повинна мати наступну структуру:

Вступ: вказати ім'я, прізвище, дату та місце народження.

Освіта: перерахувати всі заклади, де ви навчалися, від початкової школи до вищої освіти.

Робота: описати всі робочі місця, де ви працювали, починаючи з останнього місця роботи. Вказати назву компанії, посаду та перелік обов'язків.

Досягнення: перерахувати всі досягнення, які ви отримали в освіті та на роботі.

Хобі та інтереси: описати ваші хобі та інтереси.

Формат

Автобіографія повинна бути написана на білому папері формату A4. Текст повинен бути набраний на комп'ютері, використовуючи шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів. Розмір поля має бути 2 см зверху, знизу, зліва та справа.

Мова

Автобіографія повинна бути написана мовою, яка вказана в вимогах організації. Українською мовою автобіографію можна писати українською або російською мовою згідно з правилами транслітерації української мови.

Обсяг

Зазвичай автобіографія має бути написана на 1-2 сторінках.

Автобіографія - це опис життя та досвіду людини, написаний самою ним або нею. Складання автобіографії може бути корисним в багатьох сферах життя, від роботи до освіти. Однак, перед тим як почати писати свою автобіографію, важливо знати деякі правила та рекомендації.

 

Автобіографія - це літературний жанр, який описує життя та досвід автора, розповідаючи про його особисту історію. У автобіографії автор самостійно пише про своє життя, включаючи різні періоди, події, взаємодії з людьми, думки, почуття та враження.

Автобіографія зазвичай описує дитинство, юність, доросле життя та може включати значні події, які суттєво вплинули на життя автора. У ній можуть також бути відображені сімейні зв'язки, особисті відносини, професійний розвиток, творчість, політична діяльність або будь-які інші аспекти життя автора, які він вважає важливими або цікавими.

Автобіографія може мати різні стилі та формати. Деякі автори пишуть її в хронологічному порядку, починаючи з народження та закінчуючи сучасністю. Інші можуть обрати тематичний підхід, фокусуючись на певних аспектах свого життя або тематичних подіях. Деякі автобіографії можуть бути написані у формі спогадів, використовуючи емоційне й особисте зіставлення, тоді як інші можуть бути більш об'єктивними та фактологічними.

Автобіографія дозволяє автору поділитися своїм життєвим досвідом, розкрити свою особистість та надати читачам унікальний погляд на світ через свої власні очі. Вона може бути цікавою та навчальною для читачів, які бажають отримати глибше розуміння життя автора

Banner - CTA V1

Back to top