Заступникові начальника

ГУ МВС України у обл.

полковнику міліції

01.09.2006 № 23-12/214    Баранову Р.О.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доповідаю, що станом на 01.09.2006 на території    області склалась негативна обстановка щодо розкриття злочинів проти особи.

Порівняно з аналогічним періодом 2005 року розкриття даного виду злочинів зменшилася з... до.., зокрема умисних вбивств — з... до.... Зменшення розкриття умисних вбивств становить ______%.

 Начальник
підполковник міліції    (підпис)    Д.Л.Щербина

 

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

 Примітка до Доповідної записки:

 

Доповідна записка - це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, певні події, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора, про виконання окремих завдань, службових доручень тощо.

Доповідна записка може бути складена як із власної ініціативи, так і за вказівкою керівництва. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретного рішення. Тому текст доповідної записки чітко поділяється на дві частини:

– перша – констатуюча, де наводяться факти або описується ситуація,

– друга – викладення пропозицій чи прохань.

У роботі правоохоронних органів доповідною запискою є рапорт, яким інформують керівника про хід роботи.

Доповідні записки поділяють на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні доповідні записки подаються керівникові структурного підрозділу чи установи оформлені на чистому аркуші паперу від руки, зовнішні - виходять за межі структури й оформляються на загальних чи спеціальних бланках формату А4 з кутовим чи поздовжнім розташуванням постійних реквізитів.

Внутрішню доповідну записку підписує автор, зовнішню – керівник установи.

Реквізити зовнішньої доповідної записки: посада, звання, прізвище та ініціали керівника, якому подається доповідна записка, назва документа (доповідна записка), текст, посада, звання, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис, дата складання.

Mayorov V1 1 ua

 

Доповідна записка - це документ, який складається з метою передати інформацію про певну проблему, ситуацію, результати аналізу або дослідження. Її складання вимагає від автора дотримання певних правил та рекомендацій.

Основні правила складання доповідної записки:

Заголовок. На початку документа вказується назва доповідної записки та дата її складання.

Вступ. У вступній частині слід коротко викласти мету та завдання доповідної записки, а також вказати на основні питання, які будуть розглядатися.

Аналіз ситуації. У цій частині слід детально описати проблему або ситуацію, про яку буде йти мова в доповідної записці. Цей аналіз повинен бути обґрунтований фактами та статистикою.

Рекомендації. У цій частині слід викласти пропозиції та рекомендації щодо подальших дій відносно розглянутої проблеми або ситуації. Ці рекомендації повинні бути обґрунтовані та практично застосовні.

Висновки. У цій частині слід узагальнити основні висновки, до яких прийшов автор в результаті аналізу проблеми та надання рекомендацій.

Додатки. У доповідній записці можуть бути додатки, які доповнюють та уточнюють інформацію, наведену в основному тексті.

Форматування та стиль. Доповідна записка повинна мати чітку структуру та форматування, щоб зробити її легко читабельною та зрозумілою. Стиль записки повинен бути науковим та обґрунтованим.

Доповідна записка - це документ

Banner - CTA V1

Back to top