Циркуляр — 1) різновид інструктивного листа вищого органу, що видається на додаток і роз'яснення до раніше випущеного документа; надсилається певному колу підвідомчих установ; 2) лист, направлений з однієї установи у декілька адрес.

Back to top