Цивільний процесуальний кодекс України — законодавчий акт, в якому систематизовано норми, що регулюють порядок розгляду справ зі спорів, які виникать з цивільних, сімейних, трудових правовідносин і справ окремого провадження з метою охорони прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.

Back to top