Функціональний стиль — різновид літературної мови, що є сукупністю виразних засобів і способів їх поєднання в тексті для реалізації функції спілкування в певній сфері діяльності.

Back to top