Уніфіковані системи документації — це комплекс взаємопов'язаних документів, які створені за єдиними правилами та вимогами, містять інформацію, необхідну для управління в певній сфері діяльності. Вони призначені для використання як з допомогою засобів обчислювальної техніки, так і при традиційних методах обробки документації.

Back to top