Типові документи — це нормативні та розпорядчі документи, що визначають порядок роботи установ або окремих сторін їх діяльності і є зразками для складання установами однойменних документів з урахуванням специфіки їх діяльності; документи, що створюються в установах під час виконання функцій, властивих більшості установ, незалежно від їх відомчої належності; документи, що відображають однорідні питання і складаються за однаковими зразками.

Back to top