Термінологія — це сукупність термінів певної галузі науки або всі терміни даної мови. Здебільшого — це іменники, слова іншомовного походження.

Back to top