Телекс — загальна назва різних за змістом документів, що передаються через абонентську мережу телексу; це телеграма, що передається телетайпом — апаратом, який застосовується безпосередньо для телеграфного зв'язку.

Back to top