Текст — основний реквізит документа, який має чітко й переконливо відображати причину і мету написаного, розкривати сутність конкретної справи, містити докази та висновки.

Back to top