Тезаурус — словник-довідник, у якому перераховуються всі лексичні одиниці інформаційно-пошукової мови з їх зв'язками, а також синонімічні дескриптори та ключові слова і словосполучення природної мови.

Back to top