Розповідь (текст) — повідомлення про події, явища, факти в їх хронологічній послідовності, що розгорнулася в часі з певними обставинами, при яких вони відбулися.

Back to top