Рецензія — критичний відгук на друковану працю.

Back to top