Підзаконний акт — правовий акт органу державної влади, прийнятий на основі закону з метою його виконання.

Back to top