Оригінал — основний вид документа, його перший примірник. Він має підпис уповноваженої особи і в разі потреби оформляється штампом і печаткою.

Back to top