Норма мовна — це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному та писемному мовленні.

Back to top