Норма граматична — правильне творення і вживання слів та їх форм, правильна побудова словосполучень і речень.

Back to top