Номенклатура — сукупність назв, застосовуваних у будь-якій галузі науки, техніки тощо.

Back to top