Номенклатура справ — систематизований перелік чи список найменувань справ, що заведені в діловодстві установи, з терміном їх зберігання та оформлення в установленому порядку.

Back to top