Маніфест — 1) урочисте звернення верховної влади до населення; 2) листовне звернення громадських організацій, політичних партій або літературних груп до суспільства або окремих його класів і груп з викладенням своїх поглядів, програм, пропозицій.

Back to top