Індуктивний виклад — це виклад від часткового до загального. У процесі викладу треба йти від простого до складнішого або від того, що слухачі знають, до невідомого їм.

Back to top