Звертання — слово чи сполучення слів, що називають особу, до якої звернена мова.

Back to top