Заява  1. (як звернення громадян) — звернення, направлене на реалізацію наданих законом суб'єктивних прав чи інтересів громадян; цивільно-процесуальний документ, що є підставою для розгляду справ особливого провадження та укладається відповідно до норм, визначених ст. 137 ЦПК України та положень глав 34 — 39 ЦПК України.

2. Документ, що містить прохання чи пропозицію особи (про прийом на роботу, надання відпустки, матеріальної допомоги тощо).

 

Back to top