Емансипація неповнолітніх у цивільному праві - визнання неповнолітнього повністю дієздатним (зазвичай у зв'язку з зайняттям підприємницькою діяльністю або з працевлаштуванням).

Back to top