Етикетна норма — це правила, яких слід дотримуватися в усному спілкуванні.

Back to top