Договір — угода двох чи більше сторін (осіб) про встановлення зміни чи припинення громадянських прав і обов'язків.

При недотриманні умов договору сторона, що порушила їх, несе майнову відповідальність, компенсує в установленому порядку збитки, нанесені іншій стороні.

Back to top