Довіреність — документ, в якому зафіксовані повноваження представника здійснювати укладання угод чи інших правомірних дій від імені іншої особи. Довіреність видається в письмовій формі й має такі види:
— разова — на здійснення будь-якої конкретної дії;
— спеціальна — на здійснення будь-яких однорідних дій;
— загальна (генеральна) — право на власність майном, укладання договорів тощо. Передовірити повноваження можна лише у випадках, зумовлених у самій довіреності або при необхідності охорони інтересів довірителя.

Дія довіреності припиняється із закінченням її терміну, у зв'язку з ліквідацією її юридичною особою, від імені якої вона видається, та в інших випадках, передбачених правом.

Back to top