Дефініція — коротке логічне визначення, що встановлює істотні відмінні ознаки предмета чи значення поняття, тобто його зміст і межу.

Back to top