Валютні операції – це врегульовані національним законодавством або міжнародними договорами угоди, предметом яких є валютні цінності.

У міжнародних договорах (торговельних, платіжних, кредитних та інших) встановлюються правові засади організації та здійснення платіжних, кредитних та інших відносин сторін і склад їх учасників.

У багатьох випадках валютні операції – це спосіб реалізації зобов'язань сторін за міжнародними договорами: при виробництві розрахунків з експорту та імпорту товарів, надання технічних послуг, наданні міждержавних і банківських кредитів і т. п.
Валютні операції відрізняються великою різноманітністю в залежності від предмета угоди (національна валюта, колективна валюта, золото і т. д.) або її учасників (держави, банки, зовнішньоторговельні та інші організації, окремі громадяни).

У взаємовідносинах між державами використовуються, наприклад, такі форми валютних операцій, як розрахунки в порядку клірингу, надання товарних і валютних кредитів; у взаєминах між зовнішньоторговельними організаціями (фірмами) – платежі у формі акредитива, інкасо та переказного доручення (реалізуються через банки відповідних країн), кредитні операції, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням торгово-економічних відносин, у тому числі інвестиційного співробітництва та оплати технічних послуг, у формі так званих фірмових кредитів (надання відстрочки платежу експортерами покупцям товарів за зовнішньоторговельними контрактами).

У взаємовідносинах між банками окремих країн використовуються конверсійні операції (продаж однієї валюти і купівля іншої), депозитні операції (операції з розміщення та залучення тимчасово вільних валютних коштів), надання цільових кредитів, пов'язаних з фінансуванням конкретних закупівель в рамках економічного співробітництва, в тому числі при постачанні на компенсаційній основі; також надаються різні види банківських нецільових фінансових (грошових) кредитів.

У взаємовідносинах окремих громадян з банками валютні операції здійснюються за допомогою перекладних доручень, купівлі-продажу готівкової валюти, чеків і т. п. Порядок і способи вчинення валютних операцій організаціями та громадянами визначаються нормами валютного законодавства відповідної країни.

Back to top