Валюта (італ. valuta, від лат. Va-leo – стою), 1) грошова одиниця, що лежить в основі грошової системи держави (наприклад, гривня в Україні, рубль в Росії, долар – в США).

2) Тип грошової системи держави (Валюта золота, Валюта паперова).

3) Грошові знаки зарубіжних країн (банкноти, казначейські білети, монети), кредитні та платіжні документи (векселі, чеки тощо), що використовуються в міжнародних розрахунках (іноземна валюта).

Юридичний статус національної Валюти (найменування, золотий вміст, право емісії, сфера та умови обігу та забезпечення) визначається відповідною державою.
У практиці міжнародних відносин поряд з національною валютою застосовуються інтернаціональні валюти, створювані на основі міждержавних угод. Наприклад, у сфері взаємного співробітництва країн – Європейського Союзу – Євро.

Back to top