Віза — підпис посадової особи на документі, що свідчить про її згоду зі змістом документа чи ознайомлення з ним.



Back to top