Витяг — копія документа, що відтворює його частину і засвідчена в установленому порядку.

Back to top