БАГАЖ (франц. bagage), речі, що належать пасажиру, що здаються їм для перевезення під відповідальність транспортної організації. В Україні перевезення Багажу регулюється спеціальними правилами, встановленими на кожному виді транспорту.

Пасажир може здавати в Багаж будь-яку кількість речей (крім автомобільного транспорту, де пасажирам надано право провозити за встановленим тарифом два місця Багажу певного розміру, і суден на підводних крилах і на повітряній подушці, де забороняється приймати Багаж до перевезення).

До перевезення приймаються речі і предмети, які за розмірами, упаковці і властивостями без утруднення, не завдаючи шкоди Багажу інших пасажирів, можуть бути завантажені і розміщені у багажному відділенні. Якщо до перевезення пред'являється Багаж в несправній упаковці, транспортна організація має право відмовитись прийняти його.

Вирішення питання про оголошення цінності Багажу залежить від пасажира. Він має право здати речі в Багаж і без оголошення цінності. Для транспортної організації - вказівка пасажира про оголошення цінності Багажу обов'язкова. Якщо розмір оцінки Багажу викликає сумнів, транспортна організація вправі піддати його перевірці шляхом розкриття та огляду, але за згодою пасажира. Якщо пасажир відмовляється від розтину Багажу і не згоден із сумою оцінки, встановленої транспортною організацією, Багаж з оголошеною цінністю до перевезення не приймається. Оголошення цінності Багажу важливо для визначення обсягу відповідальності транспортної організації на випадок його псування, втрати або ушкодження. З моменту прийняття багажу до перевезення і видачі пасажиру багажної квитанції чи іншого документа (напр., відривного талона-бірки - при перевезеннях авіатранспортом) договір перевезення Багажу вважається укладеним, і транспортна організація несе відповідальність за його цілість і збереження до видачі одержувачу.

Back to top