Бюджетне право – це сукупність правових норм, що визначають бюджетний устрій країни і регулюють суспільні відносини по утворенню і використанню фонду коштів, які зосереджуються в різних ланках бюджетної системи.

В Україні Бюджетне право – один з основних інститутів фінансового права.
Основними джерелами Бюджетного права є Конституція України, Бюджетний кодекс України.

Норми Бюджетного права можна умовно розділити на матеріальні і процесуальні. До матеріальних належать норми, що визначають бюджетний устрій (система бюджетів, співвідношення між ними, основи їх формування); бюджетні права, автономної республіки Крим і адміністративно-територіальних одиниць: норми, що закріплюють склад доходів і напрямки видатків Державного бюджету України, їх розмежування між різними ланками бюджетної системи. Процесуальними є норми, які регламентують порядок складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України та звітності про його виконання.

Back to top