Блок виборчий – угода кількох політичних партій про спільне висунення кандидата або списку кандидатів на виборах глави держави, центральних та/або місцевих представницьких установ та ін. У Європейських країнах, як правило, кожна політична партія виступає зазвичай на виборах від свого власного імені, проте виборчі закони деяких з них (Італії, Швейцарії, Австралії та ін.) дозволяють в тій або іншій формі блокування партій.

Процедура блокування регулюється законодавством відповідних країн і залежить насамперед від особливостей застосовуваної в цій країні виборчої системи. Так, у Франції при Четвертій республіці заяву про блокування необхідно було подавати групою партій напередодні виборів, а подані за них голоси підсумовувалися. Створення Блоків виборчих може в певних випадках допомогти лівим партіям збільшити своє представництво у виборних представницьких органах.

Back to top